Preppning – en sund nybörjarguide del 3

Första delen. Andra delen.

Denna tredje del kommer att handla om något som ibland brukar kallas för BOL – Bug Out Location. Många amerikanska preppers tycker att man ska ha en sekundär plats att falla tillbaka/fly till om man av någon anledning måste överge sitt hem. Tittar man på hur amerikanarna tänker på detta blir man lätt avskräckt. Mycket handlar om att ha ett andra hus mitt ute i ingenstans med mat och vapenförråd, gärna med skyddssystem i from av fällor och skyddsrum (källare) som mer eller mindre klarar en kärnvapendetonation över området. Nu kallar jag ju detta för en sund nybörjarguide, med betoning på sund, så vi kommer att titta på alternativa tillflyktsorter ur ett mer jordnära perspektiv.

Sommarstuga
Kanske har du redan en sommarstuga? Då har du också en naturlig andra bostad. Fördelen med många sommarstugor är att de ännu inte har blivit ”moderna”. I en situation utan fungerande el, vatten, avlopp, kommunikationer etc är enkelhet en fördel. En vedeldad spis eller eldstad i sommarstugan blir inte bara mysig utan också den enda källan till uppvärmning. Gårdsbrunnen med handpump som kanske mest är dekorativ blir en fungerande vattenkälla (om vattnet är tjänligt).

Dock finns det en risk att din sommarstuga ligger långt ifrån ditt ordinarie hem vilket innebär att du på något sett måste ta dig dit.

Alternativ
Själv tillhör jag de som inte har någon sommarstuga att falla tillbaka på. Istället har jag tillbringat tid över kartor. Google Maps är ett mycket bra verktyg för att virtuellt leta bra alternativa tillflyktsplatser. Men vad är en bra plats? Jag kan bara redogöra för hur jag själv resonerar. Mina egna kriterier är:

  • Max 3 mil från mitt hem
  • Måste ha tillgång till vatten
  • Ska ligga avsides från stora vägar/transportleder
  • Ska vara någorlunda skyddad från åtminstone ett väderstreck
  • Bör ligga väl avsides från bebyggelse

Var i Sverige du befinner dig bestämmer mycket av vilka förutsättningar du har. Bor du t.ex i Stockholm kan du ju inte gärna bege dig särskilt långt öster ut utan båt. Detta begränsar i praktiken dina vandringsriktningar med 25%. Samma sak gäller för Göteborg fast med vatten åt väster.

Bor du i en större stad måste du också betänka att du inte kommer att vara den enda som kommer att befinna dig i rörelse bort från staden. Om du själv kommit till insikten att det är dags att lämna staden av en eller annan orsak kan du vara säker på att många fler kommit till samma slutsats, eller kommer att komma till samma slutsats förr eller senare. De flesta kommer att försöka lämna staden via de stora vägarna, vilket betyder trafikstockningar. Samma vägar kommer att vara fulla med människor till fots om bil inte går att använda av en eller annan orsak. Ponera en krigssituation där broarna i Stockholm blivit bombade, en skogsbrand där vägar är avspärrade, en fossilbränsle-kollaps där inget bränsle finns att tillgå till bilar, en CME (solstorm) som slår ut all elektronik (ja, även bilar). Bara några exempel där människor till fots förr eller senare kommer att fly städerna.

Det finns faktiskt studier kring hur en sådan människorörelse skulle se ut. De flesta håller sig till de stora vägarna och avviker sällan mer än 1-2 km från dessa. Om jag minns rätt var studien från USA, men lär vara applicerbar även i Sverige.

Har du väl hittat en bra plats att ta dig till bör du titta på sätt att ta dig dit utan att använda större vägar. Detta till fots. Förutsätt det värsta, kan du sedan använda bilen är det bara ett stort plus. Åk/gå sedan dit och kontrollera på plats. Google Maps ger bara detaljer till en viss nivå, men inget slår att vara där rent fysiskt. Föreställ dig hur du kan sätta upp ett läger. Är marken jämn nog för bra sovplats? Kan en eld brinna utan att den syns långväga? Hur är vattenkvalitén? Finns det bränsle till en eld? Finns naturligt lä mot vind?

När du väl hittat din första tillflyktsort kan det vara klokt att på samma sätt identifiera en sekundär plats. Och sedan två stycken fas 2-platser som ligger en dagsmarsch från den primära och den sekundära, för att komma ännu lägre bort från städerna eller epicentrum. Var det slutgiltiga målet/målen ligger är självklart upp till dig och vad du bedömer som rimligt. Kanske räcker den primära/sekundära platsen.

Nästa steg är att själv prova ta dig till din BOL till fots med packning. Det behöver inte vara en full packning med alla attiraljer. Men försök att packa en ryggsäck som är så tung som du uppskattar att den skulle vara vid ett skarpt läge. Fyll vattendunkar med vatten tills du uppnår en rimlig vikt på ryggsäcken. Skriv sedan ner vikten så du kommer ihåg det till senare. Nu är det ”bara” att gå. Det du kommer att lära dig under denna strapats är hur väl din fysiska kondition är. Du kommer också att lära dig att justera ryggsäcken på ett sådant sätt så att den sitter bekvämt, hur packningen ska fördelas och hur den packas bäst för att inte felbelasta eller skava. På hemvägen kan du alltid tömma ut vattnet om du är trött eller stöter på något annat problem.
Nu har du både en fysisk och mental referens för hur det är att ta sig till din BOL. Betänk att detta är under kontrollerade former. Troligen är du både mätt/välnärd och utvilad. Så kanske inte alltid fallet är i ett skarpt läge, men du har i alla fall gjort strapatsen och har en aning om vad du har att vänta dig.
Lärdomar du nu har med dig kommer troligtvis vara många. Antagligen kommer du att värdera varje hekto på ett annat sätt när du planerar för vad du ska ta med dig om du skulle behöva lämna hemmet.

Kommentarsfunktionen är stängd.

Drivs med WordPress | Tema: Baskerville 2 av Anders Noren.

Upp ↑