Är det möjligt att vara helt självförsörjande?

Bekant för följare av denna blogg är att jag ämnar flytta till BOL Norr så småningom. Väl där tänker jag försöka leva av vad jag kan producera på marken. Kalla det självförsörjande om du vill. Frågan många med mig ställer sig är om det ens är möjligt att leva ”utanför” samhället. Detta var en fråga som jag själv började grubbla på långt innan jag ens hört talas om ”prepper” eller ”survivalist”.

För att kunna svara på frågan om det går kanske man först behöver ställa sig frågan vad man vill uppnå. Är målet ett billigare leverne? Eller kanske en fullständig isolering från samhället? Kanske handlar det för vissa mer om frihet än något annat? För andra kanske att leva ekologiskt och hållbart.

När väl den frågan är besvarad behöver man ställa den jobbigaste frågan: vad är jag beredd att avvara? Hur du än vänder och vrider på det kommer vissa varor och tjänster inte längre att vara möjliga att få tillgång till. Hur långt är man villig att gå och kan man ens förutse de ”uppoffringar” man behöver göra? Nu kommer jag att använda mig själv som exempel så det blir lite mer konkret.

Ekonomin

20160430_081405Låt oss börja med det som de flesta har svårast att få ihop – ekonomin. Vill man leva självförsörjande kan det för många också betyda ekonomiskt oberoende. Just begreppet ”ekonomiskt oberoende” låter kanske för de flesta att man har så mycket pengar att man inte behöver förvärvsarbeta, men i teorin kan du vara ekonomiskt oberoende om du inte har några utgifter.

Eftersom jag personligen inte har någon förmögenhet att luta mig mot måste jag istället se till att ha så lite utgifter som möjligt. Så vilka kostnader kan man då ta bort? Det är här frågan om vad man är villig att avvara kommer in. Men innan vi ens kan börja titta på detta måste det först finnas någonstans att bo och vilka förutsättningar som finns där.

Kostnaden för boende är för de flesta den enskilt största utgiftsposten. Här kan man egentligen gå två vägar. Man kan amortera av alla skulder på sitt redan befintliga boende eller så kan man köpa något billigare boende och flytta. För min egen del sålde jag min villa och köpte ett betydligt billigare boende i Norrland där priserna är, relativt storstäderna, mycket lägre. På så sätt kunde jag komma undan stora lån.

Bor man i hyresrätt idag finns det bara ett sätt att gå vidare på – spara. Så mycket som bara är möjligt. Dra ner på utgifterna redan nu. Om man ändå siktar på att bli ekonomiskt oberoende och självförsörjande är det lika bra att vänja sig av med så mycket som möjligt på en gång.
Sedan måste man titta på vilka förutsättningar man har i sitt boende. Vatten och avlopp är förenade med kostnader. Har man enskilt vatten och avlopp har man större möjligheter att komma undan kostnader, men med det inte sagt att det blir helt avgiftsfritt.

Den största utgiftsposten för ett boende är i regel alltid uppvärmning. Som bekant har vi fyra årstider i Sverige där kyla ingår i paketet. Att skapa värme kräver energi och energi är förenat med kostnader. Det enda realistiskt långsiktiga och hållbara sättet att ombesörja uppvärmning som jag hittat är ved.  Detta förutsätter dock att du kan producera din egen ved från mark du äger.

För att minska mängden energi som går åt till att värma upp ditt boende är det också viktigt att titta på sätt att isolera så att man inte eldar för kråkorna. Ju mindre värme som försvinner, ju mindre energi går åt. Eldar du med egenproducerad ved innebär det också att du inte behöver fälla lika många träd, vilket minskar behovet av areal skogsmark som krävs samt arbetsinsats från din sida.

Andra kostnader som man behöver se över är den för elektricitet. För många är off-the-grid synonymt med solceller för egen elproduktion. Kan man producera egen elektricitet kan man så klart säga upp sitt elabonnemang. Priset är en begränsad energibudget. Realistiskt måste man se över vilka apparater man kan ha och använda inom sagd energibudget. Stora kylskåp och frysar, mikrovågsugnar, kaffebryggare, TV, datorer, lampor, pumpar, fläktar och annat som drar lite större mängder el måste alla utvärderas och prioriteras för om de verkligen behövs. Det positiva är att när man väl inser att man inte behöver till exempel en TV så blir det en kostnad mindre både ekonomiskt och elektriskt.
wp-1465637582890.jpg

Det finns kostnader som man inte kan komma undan om man äger en fastighet. En av dessa är fastighetsskatten. Ja, jag vet att det idag heter ”avgift”, men att denna kommer att försvinna i framtiden är högst otroligt och hur den kommer att se ut i morgon är det ingen som vet. Denna är idag inte särskilt hög på fastigheter med ett lågt taxeringsvärde, men ska likväl betalas en gång per år.

En annan kostnad kan vara samfälligheter. Det kan vara för en väg eller en gemensam brunn. Har man tur går det att komma överens med sina grannar om alternativa sätt att lösa denna kostnad på genom utbyte av varor och tjänster, men räkna inte med att det går.
Många kommuner kräver också att alla boende betalar en avgift för renhållning. Detta varierar väldigt mycket från kommun till kommun i vad som är tvunget. Vissa kräver exempelvis att man har sophämtning minst varannan vecka under förutsättning att man kan bevisa (på olika sätt) att man har kompostering. Andra kräver även att man betalar för renhållning av ”sin” del av vägen som huset ligger vid.

Till sist vill jag beröra försäkringar. Detta är komplicerat och väldigt individuellt. För det första kan vi konstatera att om du har ett banklån på en fastighet så kräver banken att fastigheten är försäkrad. Äger du fastigheten utan lån är du fri att inte ha en försäkring på fastighet och mark/skog. Rent teoretiskt kan du alltså låta bli. Sedan lämnar jag det upp till dig att fundera över om det är bra idé eller inte. Det samma gäller övriga försäkringar så som personförsäkringar och hemförsäkring.

Äger man ett motordrivet fordon är chansen stor att du måste betala fordonsskatt och som minst en trafikförsäkring för att kunna köra lagligt. Fordonsskatten kan du komma undan om du har ett fordon som är äldre än 30 år. Sedan tillkommer i vanlig ordning all annat som ett fordon drar med sig i form av drivmedel, underhåll och reparationer.

Mat och vatten

Nu kommer vi så till detta med mat och vatten. Alla behöver vi stoppa detta i munnen för att överleva. Vill man inte köpa maten måste den således tillverkas hemmavid. Det finns väldigt många tillvägagångssätt när det gäller att producera egen mat. Det svåra ligger i att göra det helt utan stöd från externa aktörer. Vem som helst kan gå till sin lokala trädgårdshandel och köpa frön, lökar och sättpotatis för att sedan skörda och upprepa samma procedur nästa år. Nyckeln i att vara självförsörjande ligger ju i att kunna ta tillvara på skörden och att kunna återplantera grödorna nästa säsong.

Handpumpad brunn. Okänt om den fungerar.
Handpumpad brunn.

Vill man sedan inte vara helt avhängd på odlingar eller inte bli vegetarian så behöver man en eller flera proteinkällor. Här finns det en uppsjö av olika tillvägagångssätt. Man kan ha allt från till höns, kaniner, får, getter, nötkreatur och grisar till vilt i hägn. Eller en kombination. Gemensamt för alla djur är att de precis som oss människor kräver skydd, vatten och mat. Dessutom kräver även djurhållning både kunskap och erfarenhet.

Det krävs således dels kunskap och dels erfarenhet. Den som tror att odlingar växer och frodas bara för man stoppat ner frön i jorden kommer få en otrevlig överraskning. Dessutom är man utlämnad till vädrets makters nycker. En frostnatt i maj kan få förödande konsekvenser, liksom avsaknad av regn eller otillräckligt med sol.

Vill man hålla boskapsdjur måste man tänka igenom det hela mycket noggrant. Det finns för det första regler att följa och är på sina håll väldigt specifika beroende på vilka djur det gäller. Även om nu reglerna kanske inte gäller vid ett SHTF så ska det följas idag.
För att veta hur många djur du vill ha av varje djurslag måste du också ta fram mattekunskaperna och räkna. Hur många människor ska djuren ge mat till? Hur stor avkastning ger varje djurslag, det vill säga hur många kan du slakta per år? Vilka risker finns för sjukdom och rovdjur? Du måste ha koll på slaktvikt per djur och på hur mycket mat detta faktiskt ger. Dessutom måste du veta hur mycket kött det går åt per person och år. Tänk även på att du kommer att behöva ta tillvara på och tillaga inälvor för att få maximal avkastning per djur.
Vissa djurslag är mer resurskrävande än andra, men alla behöver föda. Detta är inte så svårt att ordna så länge allting fungerar som idag och om man har inkomster. Man kan köpa halm, hö, foder, saltstenar etc. Nu är ju tanken att leva självförsörjande och då måste sådant produceras av vad du har att tillgå själv.

Som exempel kan vi titta på får. De behöver betesmark. Beroende vad du har för mark varierar antalet får som ett hektar kan livnära. En gödslad åkervall räcker till betydligt fler får än skogsbete, ett hektar kanske räcker till 5-6 tackor medan skogsmark bara räcker till 1-2 tackor.

20150624_150716
Köttkanin av rasen New Zealand.

Mindre djur som höns och köttkaniner kräver mindre areal och ger relativt bra avkastning. Men även dessa kräver foder, särskilt under vintern. Således krävs att man har möjlighet att odla foder för att sedan spara detta till framförallt vintern. Nu ska jag i ärlighetens namn erkänna att jag inte räknat exakt på hur mycket areal det går åt till att odla foder för varken höns eller köttkaniner, men kan ändå med ganska stor säkerhet hävda att det är betydligt mer än man tror.
Till sist behöver man dels vet hur man avlivar dessa djur vid slakt, dels hur man slaktar, dels hur man styckar och dels hur man konserverar köttet. Allt detta kräver både erfarenhet och kunskap. Bäst är om man kan lära sig av en erfaren jägare eller slaktare då detta är allt annat än teoretiskt.

För att konservera kött någon längre tid krävs oftast salt om man inte har tillgång till en frys, vilket är en väldigt energikrävande apparat för den som vill vara självförsörjande. Salt är idag en mycket billig råvara, men likväl, ska man vara självförsörjande är inte affären ett alternativ. Att tillverka eget salt kräver i princip tillgång till saltvatten som sakta ska dunsta bort för att lämna kvar saltet. Saliniteten varierar mycket beroende på vilka kustområden man tittar på runt Sverige. Västkusten har helt klart bäst tillgång till saltvatten medan vattnet i Östersjön norr om Åland har mycket låg salinitet.

Jakt och fiske

I Sverige har vi väldigt många jägare och jakten är en djupt rotad tradition. Har du tillgång till jaktmarker kan du komplettera den egenproducerade matproduktionen med vilt. Beroende på var jaktmarken ligger och vilka djurslag som finns att jaga där är jakt ett utmärkt komplement. Bäst är så klart om du har jakträtt på den egna marken. Nu är ju inte jakt gratis. För det första måste du ha tagit en jägarexamen. Sedan måste du ha rätt vapen för rätt typ av jakt. Vapnen måste sedan ha ammunition och kräver vapenvård. För den som vill snåla på ammunitionen går det att jaga med fällor. Till sist krävs att du löser ett jaktkort varje år. Vissa delar här kommer inte att vara applicerbara under ett SHTF, men fram till dess kostar jakt pengar.

Fiske kan vara ett mycket bra komplement till odling, djurhållning och jakt. Dessutom kräver fiske i teorin inte mycket förbrukningsmaterial. Däremot är fisket oftast reglerat idag och kräver att man löser ett fiskekort för att få skörda vattnets läckerheter. Vid ett SHTF-scenario behöver man nog inte tänka på fiskekort, men beroende på vilket vatten man har tillgång till och hur många som bor runt detta vatten kan det finnas risk för att fisken tar slut på grund av överfiske.

Allt det andra

Nu börjar vi nå början på slutet. Då har jag ändå inte tagit upp elefanten i rummet. Om du nu vill vara helt självförsörjande finns det ett avkall att göra som jag starkt tvivlar på att någon kommer vara beredd att göra. Hur många som läser här är beredda att ge avkall på sjukvård, mediciner och räddningstjänst (polis, brandkår och ambulans) och tandvård? Har du kunskaperna och de praktiska erfarenheterna att ta hand om någon som fått lunginflammation, brutit en arm, fått tandvärk? Tänk om det är du själv som blir sjuk och ingen annan kan hjälpa dig? Om det börjar brinna, har du en plan för hur du ska släcka branden och kunskap i hur detta görs mest effektivt?

Har du glasögon eller linser? Då har du väldigt stora problem om du ska leva självförsörjande. Jag tvivlar starkt på att någon över huvud taget kan tillverka egna linser eller glasögon. Visst, i teorin kanske några har kunskapen, men att göra det utan yttre råvaror, dyra maskiner och stor energiförbrukning? Nej.

Det finns så mycket att tänka på om man verkligen vill leva självförsörjande. Kläder och skor till exempel. Jag vet att jag inte kan tillverka egna kläder, än mindre skor. Lappa och laga kommer man långt med, men förr eller senare räcker det inte. En möjlighet är ju om man har får och tar ull från dessa för att sedan förädla på olika sätt. Ett annat är att använda djurskinn. Åter så kräver detta både kunskap och praktisk erfarenhet.

Slutsatsen

wp-1470822227491.jpgÄr det möjligt att vara helt självförsörjande? Nej. Man kan komma väldigt nära om man är beredd att göra stora uppoffringar från det bekväma liv de flesta av oss lever idag. Det räcker dock inte bara med uppoffringar, det kräver stora mängder kunskap inom en rad olika discipliner samt praktisk erfarenhet. Som tur är kan ju både kunskap och erfarenhet införskaffas, och gör man en gradvis övergång kommer man kanske att kunna komma rätt nära målet.

Men det finns vissa hinder som man helt enkelt inte kan komma undan. Skatter är ett sådant. Du måste helt enkelt ha en viss form av ekonomi för att kunna betala den årliga fastighetsskatten. Oavsett hur du vänder och vrider på det måste du ha en liten inkomst varje år och för att få denna krävs att du interagerar med andra människor och kanske säljer ägg, kött, grönsaker, ved, pälsar eller någon annan råvara du producerar själv.

Nu vet jag att det i kommentarerna ned kommer dyka upp massor av mer eller mindre genomtänkta invändningar. Innan ni kastar er över tangentbordet vill jag att ni har i åtanke att alla råd ska vara inom lagens ramar. Vi vet alla att detta kan ändras vid ett långvarigt SHTF-scenario.

Till sist, detta är inte till för att avskräcka eller verka pessimistisk. Att tro att man kan leva självförsörjande bara för att man har en plätt jord att odla är fruktansvärt naivt. Jag skriver detta för att alla, precis som jag själv, kan planera och fundera med öppna ögon.

Drivs med WordPress | Tema: Baskerville 2 av Anders Noren.

Upp ↑