"Vid #SHTF kommer jag att ta dina grejer!" #prepperSE

På förekommen anledning känner jag mig nödgad att skriva detta. Uppenbarligen finns det människor där ute som har väldigt svårt att skilja på vad som är ditt och mitt. Det händer titt som tätt att jag hör något i stil med att ”om det skiter sig kommer jag att komma och ta dina saker”, underförstått med vilka medel som krävs. Hur vida dessa människor är uppriktiga i sina påståenden, bara söker uppmärksamhet (troll) eller är genuint dumma i huvudet låter jag vara osagt. Det är egentligen ganska ointressant.

Men för att leka lite med tanken kan jag sätta mig in i en person som tänker att det vore smart att plundra en prepper. För att göra så krävs rätt så mycket, inte minst planering.
För det första måste jag identifiera vem/vilka som är preppers. Det kan göras på många olika sätt, särskilt genom så kallad social engineering. Även om väldigt många preppers håller hårt på sin anonymitet (via så kallad opsec) finns det vissa (som jag själv) som lämnar ut namn och bild.

Nästa steg är att ta reda på var sagda preppers bor. Detta kan bli svårare. Ett vanligt namn kanske inte räcker för att identifiera en unik individ. Kanske kan jag på andra sätt triangulera bostadsadressen?

Efter att hittat en bostadsadress uppstår två ytterligare problem. Dels måste jag veta om preppern planerar att bugga in eller bugga ut vid ett SHTF. Om denne tänker bugga ut måste jag ta reda på var personen tänker ta vägen (BOL). Problem nummer två är geografi. Även om jag identifierar en prepper, bor denna så pass nära att det är möjligt att ta sig dit?

Ponera nu att jag lyckats med allt ovan och preppern kommer hålla till på ett sådant avstånd att jag kan ta mig dit vid ett SHTF. Då återstår det kanske svåraste. Jag vet att preppern kommer att vara förberedd. I vilken omfattning vet jag inte, men jag kan vara säker på att denne är bättre förberedd på alla eventualiteter än gemene man vid ett SHTF. På något sätt måste jag, troligtvis med våld, lyckas övermanna perppern (med eventuellt sällskap).

Har mitt tilltänkta mål vapen? Skalskydd? Hur många är det på platsen? Finns det någon som håller vakt? Hur får jag med mig mitt byte? Vart ska jag ta vägen om jag lyckas? Finns det lättare mål? Blir jag själv ett mål om jag har detta byte i min besittning?

Är risken större än vinsten? Är det värt riskera livet?

I min kalkyl är svaret att det inte är värt det. Det är i så fall oändligt mycket lättare att själv bygga upp ett förråd än att riskera livet i en förhoppning att kunna ta någon annans.

Jag tror inte att de människor som kläcker ur sig ”jag kommer ta dina grejer” verkligen, verkligen har tänkt igenom det hela. Det är ett tomt hot. Kanske ett uttryck för rädsla, då de själva inser att de inte är förberedda.

7 reaktioner till “"Vid #SHTF kommer jag att ta dina grejer!" #prepperSE

 1. Att ge sig på en förberedd prepper är (troligen) rätt dumt. Den som buggar in i den vanliga bostaden har definitivt tänkt på möjligheten att man förr eller senare kommer att bli attackerad. Jag räknar med att det kommer att ske för min del, men att det största hotet inte utgörs av stadsbor som tagit sig långt ut på landet för att raida min bostad, utan militära eller paramilitära grupperingar med träning och adekvat beväpning.
  Utifrån detta scenario har jag vidtagit åtgärder som gör att deras byte blir marginellt.
  Skrikhalsarna är just det, skrikhalsar som för det mesta överskattar sin egen förmåga och har ett kortsiktigt tänkande som kommer ge mer problem än nytta för dom själva.
  Men problemet måste diskuteras, vi kan lära av varandra då våra tankar och planer säkerligen skiljer sig åt rätt rejält beroende på hur vi bor, vart i landet vi bor, storstad eller landsbygd, fattig eller rik, jägare eller inte, etc.

 2. Av denna anledning känns det mer relevant att leva och bo på ett sådant sätt att men inte direkt har några attraktiva förråd. Om jag bor på en gård med lite djuruppfödning, odling och vatten ur en brunn så finns det inga direkta förråd att stjäla. Visst skulle man ha vissa lager, men stommen är ju ändå det som ger regelbunden avkastning. Vad ska de göra, sno med sig 15 höns? Bryta sig in i jordkällaren och ta några lådor potatis? Risken är i ett sådant scenario kanske större att någon helt enkelt tar över ens gård, men då krävs ändå en del kunskap för att kunna ta tillvara avkastningen.
  Så som samhället ser ut idag finns det nog stor chans att de som resonerar så inte hinner fatta att SHTF förrän det är för sent och då är de redan svaga av näringsbrist och ev sjuka av dåligt vatten så de inte utgör något direkt hot. Där har man kanske den största fördelen med att preppa – innan alla (inklusive en själv) har hunnit fatta att något allvarligt hänt så har ickeprepparna redan hamnat långt på efterkälken och själv sitter man mätt och belåten tillsammans med sin ”inre krets”. Hoppas kan man ju alltid….
  Att ”ta någons grejor” kommer för min del endast att vara aktuellt om man skulle vara på flykt och då endast lämnade/övergivna grejor. Har väldigt svårt att se mig själv råna någon stackare.

 3. Jag tror att personer både har tänkt efter och inte när dom säger såna saker. Hur dom ska hitta dit och ta sig fram har dom nog inte tänkt på. Att ge sig på någon annan och ta den personens egendom för egen nytta har dom nog tänkt på och bestämt sig för. När man ser hur samhället har utvecklats och människor inte har några problem med att ”vardagssnylta” på andra utan låter egoismen gå före, så lär det nog bli ännu värre under SHTF. Det finns alltid personer som tycker att dom har en rättighet att tränga sig före andra i köer eller trafiken eller som anser sig ha rätten att roffa åt sig av något som inte är deras men som dom kanske inte anser vara stöld. Detta utan att vara kriminella personer utan helt vanliga människor men med en helt annan syn på sig själva och andra. Tyvärr blir det bara vanligare och vanligare.

 4. Under 30-talet drog det runt flockar av lösdrivare, de drog från gård till gård och tiggde och stal. I ett SHTF-scenario måste man nog räkna med kringfarande mobbar, inte enstaka personer utan gäng. Eftersom de kommer att dra från plats till plats spelar det ingen roll att du bara har 15 hönor – det blir en middag för dem den dagen. Samma med potatisen och vad du annars har. Det enda som skulle hindra dem är brist på drivmedel, men det stjäl de nog på närmaste gård. Det kommer att bli mycket svårt att värja sig och det kommer att kräva en större grupp av försvarare, med vapen, för att lyckas hindra mobben från att ta allt du har, oavsett hur lite det är. Alternativt måste du gömma det du har och dessutom inte avslöja gömstället, trots att de hotar dina barn eller din partner… Lätt blir det inte.

 5. Man får se till att man är en lagom stor grupp själv då samt skaffa några rejäla vakthundar. 😉 Tyvärr kommer man nog aldrig att kunna skydda sig helt från sådant pack.

  1. Tänker man bugga ut är det lämpligt att ha sin BOL på en ö för att minimera risken för detta. Har svårt att se båtbranschen gäng som seglar fån ö till ö i skärgården för att plundra.

Kommentarsfunktionen är stängd.

Drivs med WordPress | Tema: Baskerville 2 av Anders Noren.

Upp ↑