"Vid #SHTF kommer jag att ta dina grejer!" #prepperSE

På förekommen anledning känner jag mig nödgad att skriva detta. Uppenbarligen finns det människor där ute som har väldigt svårt att skilja på vad som är ditt och mitt. Det händer titt som tätt att jag hör något i stil med att "om det skiter sig kommer jag att komma och ta dina saker", underförstått... Continue Reading →

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

%d bloggare gillar detta: