Teknikomfamnare eller teknikfientlig #prepperSE

Vi är en brokig skara som samlas under det gemensamma begreppet ”preppers”. Alla har vi det gemensamma målet att överleva en kris, katastrof – när skiten träffar fläkten (SHTF). Begreppet ”prepper” har jag länge hävdat är oprecist och kanske vore det mer korrekt att kalla oss ”överlevare” eller liknande.

Oavsett vad paraplybegreppet är gömmer det sig en rad undergrupperingar i det som har samma mål med lite olika tillvägagångssätt. Vi har (om än något överdrivet)

  • de klassiska samla-konserver-i-källaren
  • överleva-i-vildmarken-med-en-kniv
  • pryl-tokarna
  • vapen-fetisherna
  • gröna-vågen-två-punkt-noll
  • hemställarna
  • wannabe-preppers
  • isolationisterna
  • smurfby-kommunisterna

och kombinationer av ovan och mycket där till. Alla med sin vinkling över vad som är rätt och fel, vad som är tänkbara scenarier och hur man bäst tacklar detta. Vad som också skiljer preppers åt är synen på teknik och teknologi.

Vill man hårdra det lite kan man säga att teknik kan sägas vara ny eller gammal. Ny teknik skulle kanske kunna klassas som sådan teknik som kräver elektricitet och/eller olja. Givetvis finns det ny teknik som inte kräver något av detta. Gammal teknik skulle kunna vara sådant som fanns innan elektricitetens och industrialismens intåg.

Eftersom nästan alla SHTF-scenarier till slut landar i en värld utan elektricitet är det logiskt att tänka att ny teknik inte fyller ett syfte. Lyckligtvis är inte all ny teknik förbrukare av elektricitet. Det finns givetvis producenter av elektricitet så som solceller, vindkraftverk, vattenkraftverk, bensin/diesel-generatorer och så vidare.

Men teknik håller inte för evigt. Ju mer avancerad tekniker är desto större risk är det att den går sönder, generellt. Är det då verkligen klokt att lägga stora summor pengar på att producera elektricitet till den teknik man vill kunna använda om skiten träffar fläkten? Är det inte bättre att lägga dessa pengar på något annat?

Ungefär såhär brukar resonemanget gå när preppers med olika inriktningar diskuterar teknik. Allt för sällan lyfts frågan om längden på SHTF-scenariet, vilket faktiskt är helt avgörande. Lika så om man tror att vi kommer att återgå till vad vi har idag igen.

Ett tredje sätt att se på det hela är att ny teknik kan vara ett hjälpmedel så länge den fungerar och kan försörjas med elektricitet eller bränsle. Trots allt frigör våra tekniska hjälpmedel en himla massa tid. Tid som, så länge tekniken fungerar, kan användas för att göra den omställning som krävs. Precis som matförråden kan fungera som en buffert så att man kan få igång odlingar och djurhållning i större skala.

Att förkasta modern teknik rakt av är antagligen att göra sig själv en otjänst. Men det är det också att hänga upp hela sitt prepp-tänk på sagd teknik. Vi måste kunna hålla mer än två tankar i huvudet samtidigt för att lyckas. Men avfärda inte hjulet som en dålig idé bara för att det faktiskt går att släpa saker.

Kommentarsfunktionen är stängd.

Drivs med WordPress | Tema: Baskerville 2 av Anders Noren.

Upp ↑