Tillfälligt avbrott – det nya normala

Ibland måste jag kontrollera om min subjektiva uppfattning verkligen stämmer överens med verkligheten eller om det bara är så att jag tror något för att jag aktivt letar efter det. Något som jag upplevt under den senaste tiden är en ökad mängd strömavbrott. Inte bara att jag själv upplevt att strömmen försvunnit, utan även rapporter om strömavbrott spridda över hela landet.

En sökning på Google Trends visar en ökande trend, även om vi ser en extrem topp i december 2012.
Strömavbrott Google Trends
Ett kortare strömavbrott (på ett par timmar) är bara irriterande för de flesta. Ett längre kan få mer allvarliga konsekvenser. I och med att hela samhället är så beroende av el blir kaskad-effekterna snabbt oöverskådliga vid ett större och längre avbrott i elförsörjningen. Dock är det inte effekterna av avbrotten i sig som fångar mitt intresse idag utan frekvensen. Det jag subjektivt upplever är att det nästan varje dag är minst ett strömavbrott någonstans i Sverige. Att få en översikt över dessa avbrott försvåras då det svenska elnätet ägs av olika företag vilka enbart presenterar information om just sin del av nätet. Varken Svenska Kraftnät eller Energimyndigheten verkar ha lätt tillgängligt statistik. Lika så saknar MSB en sammanställning. Däremot finns det gott om information om priser och hur man kan energieffektivisera. MSB har också information om vad man ska tänka på vid strömavbrott och hur man kan förbereda sig, vilket är gott i sig.

Därför har jag helt ovetenskapligt använt mig av Google Trends för att få en indikation. Trenden är som sagt uppåtgående vilket är oroväckande. Som jag ser det finns det egentligen tre övergripande orsaker till ett strömavbrott.

För det första kan det bero på ett dåligt underhållet och/eller dimensionerat elnät.
För det andra kan det bero på elbrist.
För det tredje kan det bero på sabotage.
(Visst, den mänskliga faktorn kan också spela in på olika sätt)

Oavsett anledning är trenden minst sagt oroande. Särskilt oroande under vintern när vi (de flesta) är som mest utsatta och beroende av el för uppvärmning. Sett ur ett längre perspektiv kanske detta är det nya normalläget. Våra kraftnät är så pass dåliga att vi får räkna med avbrott. Närmar vi oss ett läge där energi blir dyrare och mindre tillgängligt finns ju risken för planerade avbrott för att spara energi. Men inget av de avbrott som jag har läst om har varit planerade.

Sedan har vi ju elefanten i rummet som ingen vill tala om. Sabotage. Ingen skulle faktiskt vinna på att öppet gå ut med information att ett strömavbrott faktiskt var orsakat av sabotörer. För nätägaren framstår man som inkapabel att hålla en adekvat säkerhetsnivå kring sina anläggningar. För staten skulle det bekräfta en sårbarhet mot främmande makt. Något man verkligen inte vill skylta med då vi egentligen inte har något civilförsvar att tala om längre. Dock kvarstår detta som ett mycket reellt scenario, även om vi säkerligen aldrig kommer att få veta sanningen.
Medan strömavbrotten ökar i frekvens kommer jag fortsätta mina egna förberedelser för att kunna klara av dessa avbrott.

Om någon hittar en bra sammanställning över strömavbrott i hela Sverige, helst med historik, vänligen lämna en kommentar med länk.

Uppdaterat. Tack vare @janolofolsson på Twitter så har min kunskap nu ökat något. På Svensk Energi finns statistik kring leveranssäkerhet kallat DARWin. Tyvärr är statistiken enbart till 2013, men ger ändå en indikation på att från 2001 till 2013 har inte antalet avbrott ökat (med undantag för stormen Gudrun 2005).

Kommentarsfunktionen är stängd.

Drivs med WordPress | Tema: Baskerville 2 av Anders Noren.

Upp ↑