Maslow, preppern och gruppen #prepperSE

Vad krävs för att överleva? Lite slarvigt brukar jag ofta hävda att det är skydd, värme, vatten, mat. Samtidigt vet vi alla att vi som människor faktiskt kräver mer än så. Frågan blir ännu mer komplex om vi lägger till tid som en parameter. Om vi lägger till ett enda ord i frågan så den lyder ”vad krävs för att överleva länge” inser nog de flesta att ämnet blir betydligt mer omfattande.

Varför inte utgå från Maslows behovstrappa för att se om vi kan få lite insikter i vad som krävs för att överleva på lite längre tid. Observera att dessa trappsteg inte är exklusivt uteslutande utan en människas behov kan finnas från samtliga fem delar på en gång.

Det mest grundläggande behoven är de fysiska. Dessa är vi som preppers relativt duktiga på att identifiera, precis som jag skrev i början (mat, vatten, värme, skydd från väder och vind). Dock finns det saker som i alla fall jag tenderar till att förbise. Exempel på två sådana behov är sömn och sex. Ja, sex är ett fysiskt behov men kan precis som de flesta fysiska behoven förtryckas under en begränsad tid.

Nästa trappsteg är trygghet. Detta kan vara skydd från psykiskt och fysiskt våld, kriminalitet etc. Här tror jag vi som preppers är ganska bra på att förstå och identifiera vad som krävs – på kort sikt. Trygghet kan vara både objektivt och subjektivt. Även om du inte direkt utsätts för våld kanske du ser en våldshandling eller ser hur grannens hus blir utsatt för plundring. Känslan av trygghet försvinner även om du direkt inte blivit utsatt.

Gemenskap är det tredje steget. Vissa kallar detta steg för kärlek, men personligen tycker jag gemenskap är ett begrepp lättare att förstå och relatera till. Vare sig du vill eller inte är vi människor ett flockdjur och vi är alla medvetna om hur människor mår som på olika sätt blir utstötta ur ett socialt sammanhang. Dessutom strävar vi inte bara efter de sociala banden i en grupp utan också efter de starkare banden till en partner. Vi söker kärlek för att vi behöver den.

Nu börjar vi nå de marker där preppers i regel börjar famla lite. Många förstår behovet att att samarbeta i grupp för att överleva. Men hur fungerar gruppens sociala strukturer och vilka påfrestningar klarar den av? Hur är uthålligheten i gruppen, hur länge kan gruppen hålla sams utan att slitas sönder om den inte är i harmoni? Vad händer om medlemmar tillförs eller försvinner? Gruppsykologi och gruppdynamik är väldigt komplexa processer och här räcker det inte alltid att ha tillbringat en helg i skogen tillsammans. I teorin har familjegrupper lättare att hålla ihop, men det förutsätter att det finns en sund grund att stå på inom gruppen utan tidigare konflikter och slitningar.

Det fjärde steget är självhävdelse. Detta är att bli respekterad och att respektera sig själv. Här i finns också grundförutsättningar för att en grupp ska fungera. Nu syftar detta inte till ”respekt” som på gatan, utan på den genuina respekten gentemot andra människor som växer fram över tid. Svårare kan det vara med självrespekt. Allt för många människor i dagens samhälle dras med bristande självrespekt. Detta bottnar oftast i ett självförtroende som är kört i botten.

Detta är ett område jag är rätt övertygad om att väldigt få funderat närmre på – mig själv inkluderad. Ser man på det utifrån att självhävdelse är ett grundläggande behov blir det också en grundläggande parameter för överlevnad. Givetvis är det inte primärt initialt. Men pågår en kris under en längre period blir detta en faktor att ha med och vara medveten om.

Sist kommer självförverkligande. På senare tid har detta fått en klang av blasé och förakt. Men vad som menas är helt enkelt att människor måste få möjlighet att utvecklas. Det kan vara att lära sig nya saker, teoretiskt som praktiskt, det kan vara att få utrymme att skapa kreativt men det kan också vara att få utforska världen runt om oss. Dessa behov är oftast ytterst individuella och kan vara svåra att tillgodose under en långvarig kris, beroende på krisens natur och individens behov och intressen.

Att överleva kortsiktigt är faktiskt ganska enkelt förutsatt att man kan tillgodose de mest primära fysiska behoven. Finns tak över huvudet, värme, vatten, någonstans att sova och mat kan en människa uthärda rätt mycket under en begränsad tid. Värre blir det när vi börjar fundera i termer om månader istället för dagar. Då kommer det inte räcka med att enbart tillfredsställa dessa basala fysiska behov för att vi som människor ska fungera och må så bra vi kan under de förutsättningar vi nu råkar befinna oss.

Om överlevnad hänger på att vi måste samarbeta i grupp, måste gruppen ges de absolut bästa förutsättningarna. Dessa börjar med varje enskild individ i denna grupp, att denne mår så bra som möjligt både fysiskt och psykiskt. Om denna grupp är din familj, släkt, vänner eller en sammanslutning likasinnade spelar inte roll. Alla måste få sina behov tillgodosedda, hur triviala och banala de än kan verka. Är gruppen inte lyhörd, öppen och ärlig kommer helt onödiga konflikter uppstå. Det säger sig självt, men jag vill bara vara tydlig.

Jag är också medveten om att det finns oändligt många fler parametrar att ta hänsyn till och att det finns lite olika sätt att tolka Maslows behovstrappa. Men att utgå från denna ger ändå en god grund att fundera vidare kring dessa frågor.

Kommentarsfunktionen är stängd.

Drivs med WordPress | Tema: Baskerville 2 av Anders Noren.

Upp ↑