#SHTF-scenario – Soleruption, geomagnetisk storm

Bakgrund
Jordens magnetfält är vår sköld. Denna sköld utsätts nästan dagligen för mer eller mindre större påfrestningar. I de allra flesta fall hanterar jordens magnetfält detta utan större bekymmer. På sin höjd kan de ge sig i uttryck av norrsken och tillfälliga problem med radiokommunikation. Allt som oftast är det solen som är den skyldige till dessa påfrestningar. Solvinden träffar jorden med varierande styrka (beroende på intensiteten hos koronahålen) och soleruptioner kastar strålning och plasma mot oss.

Vanligtvis hanterar som sagt vårt magnetfält detta utan problem. Men, då och då inträffar en större soleruption. Har vi riktig otur sker denna eruption i vår riktning. Detta hände 1859.

1859 års geomagnetiska storm, också känd som Supersolstormen 1859, eller Carrington Event, var en stark geomagnetisk storm år 1859 under solcykel 10. En solfackla och/eller koronamassutkastning producerade en solstorm som kolliderade med jordens magnetfält och inducerade den största geomagnetiska solstorm som någonsin observerats.
[…]
I juni 2013 beräknade analytiker från Lloyd’s of London och Atmospheric and Environmental Research att skulle någonting liknande ske idag, skulle det kosta den nordamerikanska ekonomin 0,6 – 2,6 biljoner dollar. [8] Denna siffra inkluderar dock inte den resterande delen av världen, vilket innebär att den totala skadan på världsekonomin var ännu större.
Från Wikipedia

Problemet
Hela vårt samhälle är uppbyggt kring teknik och framför allt elektronik. Våra elnät är blodådrorna som förser oss med energin att driva i princip allt vi är beroende av för att leva vad vi idag kallar för ett normalt liv. Våra elnät är dessutom inte så robusta som vi så gärna hoppas och tror. I Sverige behöver vi bara titta på frekvensen på strömavbrott. Även om dessa i regel åtgärdas fort tyder avbrotten på ett inte så robust system trots allt. Att säkra upp och byta ut de äldsta delarna är så klart förenat med stora kostnader som ingen är beredd att betala.

Konsekvenser
Om en stor soleruption av magnituden som Carrington Event eller större skulle träffa jorden idag kommer konsekvenserna att bli ödestigna. Först träffas alla satelliter. Det troliga är att merparten dessa kommer att slås ut, vilket betyder att vi på jorden tappar all form av satellitnavigering, all satellitkommunikation och även all TV/radio som sänds via satellit.

När de energirika partiklarna tar sig förbi vårt magnetfält och når jorden kommer i princip hela elnätet att bli överbelastat. Transformatorer kommer att gå sönder, ledningar kommer att börja brinna, elektronik som är kopplad till elnätet kommer att gå sönder (om de inte är skyddade med väldigt kraftfulla överspänningsskydd). Risken finns också att elektronik som inte är direkt kopplad till elnätet kommer att gå sönder.

Det största problemet ligger dock i transformatorerna. Dessa är väldigt dyra att tillverka och således lagerhålls de i regel inte alls. Att producera nya transformatorer utan elektricitet är både svårt, tidskrävande och kostsamt – om ens möjligt. Skulle hela jorden drabbas finns det ingenstans att beställa ifrån utan alla sitter i samma situation.

I princip skulle hela civilisationen kastas tillbaka till 1800-talet. Möjligtvis finns det små luckor som har möjlighet att snabbt kunna återställa lokala elnät. Troligtvis har stormakternas militärer planer för något liknande då effekterna till viss del liknar vad som skulle hända vid ett kärnvapenkrig där atombomber även skickar ut en så kallad EMP (Elektro-Magnetisk Puls) som slår ut elektronik på liknande. Oavsett hjälper det bara lokalt som bäst.

Den stora delen av den så kallade civiliserade världen skulle bli strömlösa. De som troligen blir minst påverkade är de som redan idag lever utan beroende av elektricitet. Dock är det viktigt att påpeka att en soleruption med efterföljande geomagnetisk storm inte är direkt skadlig för människor. Däremot är de indirekta hoten större. Risken för t.ex bränder (skogsbränder, bränder i hus etc) är mycket stor.

Att återställa samhället till dagens nivå skulle troligtvis ta mycket lång tid. Frågan är om vi över huvud taget kommer att återhämta oss. Fram till dess att en komplett riskanalys gjorts och åtgärder vidtagits för åtgärda brister och härda elektriska system är vi sårbara och helt i solens händer.

Uppdatering: Jag hittade en scenarioanalys från 2014 gjord av MSB som heter ”Risker och förmågor 2014” där ett av tre scenarier är just en solstorm. Intressant läsning.

3 reaktioner till “#SHTF-scenario – Soleruption, geomagnetisk storm

Kommentarsfunktionen är stängd.

Drivs med WordPress | Tema: Baskerville 2 av Anders Noren.

Upp ↑