Spåkulan #prepperSE

Det är lätt att drömma upp riskscenarier och spekulera kring framtiden på ett teoretiskt, spekulativt sätt. Det gör jag lite till och från. Vad som är svårare är att försöka rangordna och konkretisera. Och det kanske svåraste av allt är att agera. De generella förberedelserna är en sak. De är något som fortgår utan att vara riktat mot en specifik risk. Men vissa riskscenarier kräver mer specifika förberedelser. Tar man det som troligt att ett ebola utbrott kommer att ske inom en snar framtid behöver mått och steg tas för att specifikt förbereda sig för det.

Utan att ropa efter vargen, tänkte jag beskriva vad jag konkret ser som de största riskerna. Men, jag det är också scenarier som jag faktiskt konkret agerar på för att förbereda mig inför. Alltså inte bara spekulation utan även handling.

Ekonomisk kollaps
Högst upp på min lista över troliga SHTF-scenarier ligger en ekonomisk kollaps. Det behöver inte nödvändigtvis vara en global ekonomisk kollaps, utan den kan bli en nationell ekonomisk kris om/när till exempel bostadsbubblan spricker. Faktum är att det finns så många olika sätt en ekonomisk kollaps kan ske att det är omöjligt att ens försöka gissa på ett specifikt scenario. Oavsett vad som händer ur ett globalt perspektiv, hur det sker och när det sker kommer Sverige dras med, precis som resten av världen. I slutändan är det vi som enskilda individer som kommer att drabbas, hur lite eller mycket det är vi personligen som bidragit till kollapsen.

För att vara så motståndskraftig som möjligt mot en ekonomisk kollaps måste man som individ stå så långt bort från det ekonomiska systemet som möjligt. Se på Grekland där det ännu i skrivandes stund finns ett tak för hur mycket pengar du kan ta ut från banken. Se på Cypern där tillgångar helt sonika beslagtogs. Men det kan också vara så att räntan, som nu är på historiskt låga nivåer, skjuter i höjden. Har man lån kommer detta givetvis att bli problematiskt. En tredje faktor är att vid en ekonomisk kollaps kommer massuppsägningar. Till sist har vi frågetecknet om hyperinflation eller hyperdeflation, beroende på hur riksbankerna väljer att försöka tackla krisen. Redan idag har vi ju alla dessa kvantitativa lättnader (QE) som egentligen bäst kan beskrivas som konstgjord andning på det finansiella systemet.

Så vad är planen? Det är nu vi kommer vad jag alltid hävdar, att prepping är individuellt och måste anpassas utefter var och ens unika situation. Vad jag har gjort och planerar att göra är säkerligen inte helt applicerbart på din situation och ska inte heller tas som ekonomisk rådgivning.

Med det hur världen, detta är vad jag har gjort eller planerar att göra inom en väldigt snar framtid.

 • Skuldfri
  Under flera år har jag medvetet sett till att betala av så mycket jag kan på de skulder jag haft samt vara noga med att inte dra på mig några mer skulder. Detta innefattar också att sälja mitt hus för att bli av med bostadslån.
 • Utgiftsminskning
  Alla abonnemang med bindningstid är nu ett minne blott. Tjänster och produkter som varit nice-to-have är borta.
 • Minimal exponering mot banker
  På banken ser jag till att ha så lite tillgångar som möjligt. Jag har hellre kontanter hemma än på lönekontot.
 • Ädelmetaller/prepp
  Ekonomiskt överskott omsätter jag i största möjliga mån till ädelmetaller och prepp.
 • Arbete
  Istället för att vara beroende av en arbetsgivare varför inte vara beroende av sig själv? Bli egenföretagare. Med små privata utgifter är det mycket lättare att ta steget till att bli sin egen arbetsgivare.

Visst kan det vara lite tråkigt att dra åt svångremmen, men alternativet känns ännu värre. Personligen vill jag inte vara i händerna på någon annan om jag kan undvika det. Fördelen är också att ekonomisk frihet ger helt andra möjligheter.

Krig
Tyvärr finns det väldigt mycket som just nu pekar på en fortsatt eskalering mellan Ryssland och NATO. Möjligtvis kan sjunkande oljepris stoppa Putins upprustning, men jag tänker inte ta det som troligt. Som jag och många med mig skrivit tidigare kommer en konflikt med Ryssland att dra in Sverige, hur ”neutrala” eller ”alliansfria” vi än vill eller tror oss vara. Detta betyder inte att den ryska armén kommer att ockupera hela Sverige. Istället kanske de nöjer sig med att ”låna” Gotland och sydöstra Sverige. Men för att vara säker kommer garanterat flygbaser och andra militära mål att göras obrukbara (bombas). Lika så lär annan infrastruktur förstöras, antingen med kryssningsrobotar eller sabotageförband. Hamnar kommer att mineras. Transporter in och ur landet kommer att upphöra. Med tanke på vår låga självförsörjningsgrad vad gäller livsmedel och hur detta påverkar ekonomin finns det all anledning att oroa sig.

Givetvis finns det ingenting jag som individ kan göra för att förhindra en väpnad konflikt mellan NATO och Ryssland. Däremot kan man se över sin geografiska hemvist. Personligen har jag sett till att inte bosätta mig i närheten av potentiella militära eller civila mål. Jag jobbar för fullt på att göra mig behjälpligt självförsörjande och ser till att inte vara beroende av el eller kommunikation (internet). Sammanflätat är också åtgärderna för en ekonomisk kollaps ovan.

Kommentarsfunktionen är stängd.

Drivs med WordPress | Tema: Baskerville 2 av Anders Noren.

Upp ↑