Globala risker

World Economic Forum har en del intressant läsning. Något jag finner extra intressant ur mitt perspektiv är en rapport som heter Global Risks 2014 och är baserad på hur företag bedömer risker. Rapporten delar upp risker i fem kategorier:

  • Ekonomiska
  • Geopolitiska
  • Miljö
  • Sociala
  • Teknologiska

Nedan är en sammanställning av alla identifierade risker som kan tänkas ha en geografisk spridning större ett enskilt land.
wef_2014_risks
I den översta högra delen av grafen har vi de risker som är troligast och har störst påverkan. Längst ner i den vänstra delen har vi de som är minst troliga och med minst påverkan.
När man börjar titta på ovan graf ser man ganska snart att mycket hänger ihop. En finansiell kris leder till exempel till arbetslöshet, klimatförändringar kan leda till vattenbrist. Detta är något som man i rapporten tagit fasta på och har också med en graf för hur olika risker hänger ihop.
wef_2017_risks_interconnect
Om man ska utgå från denna rapport finns det två risker som är tydliga. Den första är en ekonomisk kris och den andra är klimatförändringarna. Nu saknas det åtminstone en faktor i rapporten som jag personligen anser vara väldigt relevant. Det saknas ett tidsperspektiv. Klimatförändringar kan ske under lång tid utan att det leder till en global kris, men det kan också ske snabbt i form av extremt väder. Lika så kan en ekonomisk kris ske i morgon eller om tio år. Vi ska också komma ihåg att underlaget till rapporten togs fram under 2013-2014 så jag misstänker att Ukraina-kriget och Rysslands aggressiva beteende inte var en faktor som kommit med.

Oavsett är detta intressant läsning och det går att använda som underlag för framtida diskussioner och tankeövningar. Har man lite tid över kan det vara intressant att själv göra en liknande graf utifrån sina egna förutsättningar och sin egen omvärldsanalys.

En reaktion till “Globala risker

Kommentarsfunktionen är stängd.

Drivs med WordPress | Tema: Baskerville 2 av Anders Noren.

Upp ↑