World Economic Forum – Global Risks 2015 #prepperSE

World Economic Forum har släppt sin nya rapport Global Risks 2015. Tidigare har jag skrivit om Global Risks 2014, så jag tänkte det kan vara intressant att se förändringarna mellan rapporterna och vad som hänt på ett år. Dock tänker jag enbart fokusera på de stora trenderna och penseldragen, rapporten innehåller väldigt mycket mer information som ni får läsa själva.

Om vi börjar med sannolikheten att en viss kris ska uppstå är rankingen som följer.

2014 2015
Income disparity Interstate conflict with regional consequences
Extreme weather events Extreme weather events
Unemployment and underemployment Failure of national governance
Climate change State collapse or crisis
Cyber attacks High structural unemployment or underemployment

Så har vi vilka kriser som skulle ha störst påverkan.

2014 2015
Fiscal crises Water crises
Climate change Rapid and massive spread of infectious diseases
Water crises Weapons of mass destruction
Unemployment and underemployment Interstate conflict with regional consequences
Critical information infrastructure breakdown Failure of climate-change adaptation

Generellt skulle jag påstå att fokus har flyttats något från klimatfrågan till konflikter mellan länder. Detta är kanske inte så konstigt med tanke på Ukraina och Syrien. De ekonomiska frågorna har sjunkit från 2014 då de identifierades som stora hot. Något som jag personligen ser som mycket oroväckande är att kombinationen att WEF ser konflikter mellan länder med regional påverkan som högst troligt samt att massförstörelsevapen ligger högt på listan över påverkan.

Tittar man på de historiska rapporterna (som finns mellan 2007-2015) ser man att det aldrig tidigare varit så troligt som nu med konflikter mellan länder. Bara en gång, det 2008, nämn konflikter som ett hot. Då var det oroligheter i mellan östern. Lika så har aldrig massförstörelsevapen tidigare identifierats.

Som tidigare rapporter har ska man även identifierat hur olika risker kan få kaskadeffekter och påverka andra riskfaktorer.

Gott nytt år och god fortsättning på 2016.

wef_global_risks_2015

Globala risker 2015

wef_2014_risks

Globala risker 2014

wef_global_risks_2015-2

The Global Risks 2015 Interconnections Map

Annonser

Globala risker

World Economic Forum har en del intressant läsning. Något jag finner extra intressant ur mitt perspektiv är en rapport som heter Global Risks 2014 och är baserad på hur företag bedömer risker. Rapporten delar upp risker i fem kategorier:

  • Ekonomiska
  • Geopolitiska
  • Miljö
  • Sociala
  • Teknologiska

Nedan är en sammanställning av alla identifierade risker som kan tänkas ha en geografisk spridning större ett enskilt land.

wef_2014_risks

I den översta högra delen av grafen har vi de risker som är troligast och har störst påverkan. Längst ner i den vänstra delen har vi de som är minst troliga och med minst påverkan.

När man börjar titta på ovan graf ser man ganska snart att mycket hänger ihop. En finansiell kris leder till exempel till arbetslöshet, klimatförändringar kan leda till vattenbrist. Detta är något som man i rapporten tagit fasta på och har också med en graf för hur olika risker hänger ihop.

wef_2017_risks_interconnect

Om man ska utgå från denna rapport finns det två risker som är tydliga. Den första är en ekonomisk kris och den andra är klimatförändringarna. Nu saknas det åtminstone en faktor i rapporten som jag personligen anser vara väldigt relevant. Det saknas ett tidsperspektiv. Klimatförändringar kan ske under lång tid utan att det leder till en global kris, men det kan också ske snabbt i form av extremt väder. Lika så kan en ekonomisk kris ske i morgon eller om tio år. Vi ska också komma ihåg att underlaget till rapporten togs fram under 2013-2014 så jag misstänker att Ukraina-kriget och Rysslands aggressiva beteende inte var en faktor som kommit med.
Oavsett är detta intressant läsning och det går att använda som underlag för framtida diskussioner och tankeövningar. Har man lite tid över kan det vara intressant att själv göra en liknande graf utifrån sina egna förutsättningar och sin egen omvärldsanalys.