Svält vid kris?

Under Almedals-veckan har jag med spänning följt både Försvarpolitisk Arena och Säkerhetspolitiskt Sommartorg som förtjänstfullt har sänt sina evenemang live på Youtube. Dessa har för det mesta varit väldigt intressanta och väl genomförda och jag rekommenderar alla med minsta intresse av försvaret, civil beredskap och försvars- och säkerhetspolitik att titta gå igenom vad som finns på dessa kanaler.

Något som fick mitt intresse var ett föredrag med bl.a Civilförsvarsförbundet och Livsmedelsverket. Titeln på föredraget var ”Riskerar vi att få svälta i kristider?”. Klippet återfinns längst ner i denna postning. Som engagerad i frågor som rör bland annat förberedelse av kris följde jag detta med spänning. Några saker fick jag bekräftat under detta seminarium.

  1. Ansvarsprincipen gäller – även privathushåll
  2. Alla måste kunna sörja för sig själva 3-4 dagar, minst.
  3. Sverige har inga beredskapslager.
  4. Det tar mindre än 24 timmar vid avbrott innan hyllorna är tomma i affärerna.
  5. Sverige är inte självförsörjande vad gäller livsmedel, vid en långvarig kris är detta ett stort problem.
  6. Vi är tre mål mat från anarki.

Detta är alltså inte vad jag själv tror eller tycker. Detta är vad Civilförsvarsförbundet och Livsmedelsverket anser och kommit fram till via olika utredningar.

Det kanske mest oroväckande är svenskens tilltro till att staten kan hjälpa medborgarna vid kris och svenskens naiva inställning till risken att något oförutsett kan ske (längre elavbrott, energikris, isstorm etc). MSB har gjort en undersökning och 2% ser en risk med att el eller vattenförsörjning kan inträffa och 60% tror att myndigheterna i så fall kan sörja för alla medborgare vid en kris.

Hur ser din egen beredskap ut? Litar du på att hjälp kommer när du behöver den vid en kris?

En reaktion till “Svält vid kris?

Kommentarsfunktionen är stängd.

Drivs med WordPress | Tema: Baskerville 2 av Anders Noren.

Upp ↑