Globala risker 2019 #prepperSE

World Economic Forum har släppt sin senaste rapport The Global Risks Report 2019 och är den fjortonde i ordningen. Här på bloggen har jag vid flera tillfällen tidigare tagit upp dessa årliga rapporter och belyst vad WEF betraktar som de största globala riskerna.

I år tänker jag inte gå så djupt i själva rapporten. Är ni intresserade, och det borde ni vara, så tycker jag det är väl värt att ögna igenom den 114 sidor långa rapporten. Lyckligt vis är den både lättläst och full med diagram. Först ut har vi två tio-i-top-listor. Den vänstra kolumnen är de tio mest troliga riskerna att inträffa under 2019 och den högra kolumnen de tio riskerna som skulle ha störst påverkan.

Att klimatförändringarna hamnar högt upp över de troligaste händelserna är föga förvånande. Vi har under de senaste åren sett en mer extrem vädersituation, inte bara i Sverige utan runt om i hela världen. IT-relaterade händelser så som cyberangrepp och datastölder hamnar högt. Detta är inte heller konstigt ju mer sammankopplade vi blir i dessa digitaliseringens tidevarv. Migration är fortfarande en högt rankad trolig händelse, utan att identifiera den utlösande faktorn. Som nummer tio kommer ekonomiska bubblor. Intressant är att WEF bedömer att det är troligare med en vattenkris (nummer nio) än en ekonomisk kris.

Bland de händelser som skulle få störst påverkan hittar vi, förutom massförstörelsevapen, även här extremt väder. Det i kombination till den höga placeringen i i den vänstra kolumnen placerar detta som den enskilt största risken för 2019. Vidare kan vi se att vattenbrist ligger högt, något som kan vara värt att fundera vidare kring. Till sist vill jag också belysa nummer tio i den högra kolumnen, spridning av smittsamma sjukdomar. Något som även det kan vara väl värt att ha med i bakhuvudet då detta inte tas upp som särskilt troligt som utlösande faktor, så bedömer jag själv det som en mycket trolig sekundär eller tertiär konsekvens av andra tänkbara risker.

Även WEF bekräftar en av mina egna käpphästar: att en kris sällan kommer ensam. En utlösande händelse kan leda till kaskadeffekter vilka i sin tur utlöser fler händelser. Väldigt tydligt och överskådligt tillhandahålls ett diagram nedan.

I mitten ser vi de händelser som har flest tänkbara knutpunkter kopplat till sig, alltså sådant som antingen ofta förekommer som en del i en kaskadkedja eller som utlösare riskerar bidra till flest sekundära effekter. Även här kan vi se hur klimatförändringar och migrationsströmningar sticker ut, men även arbetslöshet. Studera denna graf noga för att förstå hur illa det kan bli oavsett vilken utlösare som än råkar triggas.

Mot slutet av rapporten (sidan 65-75) presenteras tio stycken ”Future shocks”. De beskriv som följer. ”As the world becomes more complex and interconnected, incremental change is giving way to the instability of feedback loops, threshold effects and cascading disruptions. Sudden and dramatic breakdowns—future shocks—become more likely. In this section, we present 10 such potential future shocks. Some are more speculative than others; some build on risks that have already begun to crystallize. These are not predictions. They are food for thought and action—what are the possible future shocks that could fundamentally disrupt or destabilize your world, and what can you do to prevent them?

Här berörs saker som väder som vapen, stad vs. landsbygd, kvantdatorer, krigföring mot matproduktion, vattenbrist, övervakningssamhället och AI. Mycket intressant och tänkvärd läsning. Även om riskerna ligger några år in i framtiden är det helt uppenbart sådant som redan nu finns på radarn i dessa kretsar. Dessa är dock inte tänkta att vara svarta svanar som förändrar världen över en natt.

Som prepper ger denna rapport mig otroligt mycket att fundera över. Vissa saker bekräftar tidigare kunskap, annat öppnar upp nya dimensioner av problematiken av en mer global sammankopplad värld. Läs den när du har en stund lugn och ro. Ta dig tiden. Det är du och din framtid värd.

Mänsklig kommunikation vid en kris #prepperSE

Om jag ber dig möta mig i björkdungen innan ravinen, norr om Den Lilla Sjön mitt på dagen, skulle du då hitta mötesplatsen?

Förutsatt att det faktiskt finns en sjö som heter Den Lilla Sjön misstänker jag att de flesta som läser här på bloggen skulle klara av det. Trots allt kräver det egentligen två saker: att kunna tolka och förstå vad jag säger samt en gnutta lokalkännedom eller kunskap att kunna läsa en karta. Ponera nu att du inte har någon som helst aning om vad en björk är, vad en dunge är eller var Den Lilla Sjön ligger. Då blir uppgiften omöjlig. Har man som mottagare av ett budskap inte förkunskaper att tolka innehållet faller det hela omedelbart.

Det finns en oroväckande trend hos, framförallt hos yngre, människor idag. De saknar de mest grundläggande kunskaper i att beskriva och identifiera naturen. En björk, tall eller asp har förvandlats till ”träd”. Bäck, å, flod, sjö har förvandlats till ”vatten”. Det finns så klart en fullt logisk anledning till detta. Människor idag rör sig allt mindre i skog och mark vilket naturligtvis leder till ett mindre behov av att kunna beskriva sådant som finns där. Det har blivit mycket viktigare att navigera i en stadsmiljö än i skogen av den enkla anledningen att det är där människor idag lever och verkar.

Ovan är bara att skrapa på ytan. Verktyg, maskiner, redskap, vapen, kemi är alla områden där språkförbistringar och kunskapsluckor riskerar komma bli ett problem. Vid ett SHTF-scenario behöver vi alla kunna kommunicera tydligt och det finns kanske inte alltid tid till att förklara hur något ser ut. Återigen är detta en helt logisk utveckling för många då de inte behöver komma ihåg hur en skiftnyckel ser ut och fungerar, men däremot hur man postar en bild på Instagram.

Detta måste vi som preppers ha i åtanke. I en redan stressad situation kommer det vara än viktigare att inte ta för givet att alla vet det du vet. Lägg till en redan stressad situation och vi har receptet för kaos. Visst kan man påbörja kunskapsspridning redan idag, men det är inte alla som är mottagliga. Det kan därför vara klokt att fundera på sin egen pedagogiska förmåga. Tittar jag mig i spegeln ser jag någon som är helt värdelös på att förklara och lätt blir frustrerad (särskilt på mina nära och kära). Jag vet av erfarenhet att jag är en dålig lärare. För andra kommer det helt naturligt, vilket jag avundas.

Givetvis slår detta åt andra hållet. Hur är du själv som mottagare? Är du tydlig i att bekräfta att du förstått – eller att du inte förstått? Är din allmänbildning god utan Googles bildsök? Har du tålamod att lyssna och lära? Vi är alla sändare och mottagare. Drunkna inte i bruset.

Prepping är så oändligt mycket mer än att bara samla vatten, mat och prylar. Djävulen finns i detaljerna. Ta ingenting för givet, inte ens förmågan att kommunicera med dina medmänniskor.

 

När är det dags att bugga ut? #prepperSE

Denna eviga fråga. ”När är det dags att ge sig av?”. När har skiten träffat fläkten? Ja, jag har ältat det här många gånger tidigare. Men det är ingenting mot hur många gånger jag i tanken stött och blött frågan. För några dagar sedan dök frågan upp igen, på Twitter. Det kanske är dags att ta ett omtag och se om det går att vaska fram några nya tankar.

Som vanligt måste jag väl börja med att påpeka det uppenbara; vi har alla olika förutsättningar och olika syn på saker och ting. Således finns det ingen standardmall som passar alla. Dessutom måste man göra skillnad på om man tänkt att vädra ut stormen hemma (bug in) eller har en Bug Out Location (BOL) man ämnar evakuera till (bug out). Är planen att vara kvar hemma där man har sina förråd och en plan kommer det krävas betydligt mycket mer innan man väljer att lämna. Jag kommer fokusera på oss som inte planerar att bugga in, utan lämna hemmet.

Det är väldigt svårt att sätta upp definitiva trösklar, som när vilka passeras indikerar att det är dags att agera. Det finns ju helt uppenbara indikationer som svampmoln vid horisonten eller horder av zombies som helt plötsligt börjar driva runt och ropa efter ”brainz”. Men skalan är allt annat än tydlig. Efter ett dygns strömavbrott på grund av lite dåligt väder tvivlar jag på att någon prepper skulle välja att lämna sitt hem. Efter tre? Eller åtta? Här återkommer vi till de individuella förutsättningarna.

En annan viktig faktor att ta hänsyn till är tidsaspekten. Hur länge kan en händelse förväntas pågå? Är det ett begränsat geografiskt område (lokalt) som berörs är det troligt att övriga samhället kan kraftsamla för att undsätta detta område. Här finns också undantag, som alltid, beroende på händelsens natur. Något som kraftigt försämrar möjligheterna till att ta ett informativt beslut är om kommunikationer ligger nere; inget internet, ingen TV eller radio, ingen telefoni. Jag vet många som har just detta som en trigger för att lämna hemmet. Om det inte går att införskaffa tillräcklig information inom en viss tid så är det dags att bugga ut.

Generellt brukar jag själv tänka så här. Om jag inte kan få tag på frisk luft, rent vatten, mat, värme/skydd och information under en oacceptabel tidsperiod samt att det inte går att avgöra hur länge detta kan väntas pågå, då är det dags att åka upp till BOL Norr. Det räcker alltså med ett av de nämnda behoven inte går att tillgodose. Hur lång tid som jag bedömer som oacceptabel beror helt på förutsättningarna jag har för stunden och miljön runt om i övrigt. Kanske räcker det med att åka till en släkting eller vän ett par dagar om det är ett lokalt problem (otjänligt vatten, giftutsläpp etc).

Något som också är värt att fundera på är vilka konsekvenser en evakuering kan få om det visar sig vara ett falsklarm. Argumentet ”better safe than sorry” låter så klart bra i teorin, tills man börjar syna det i sömmarna. För den som är helt ensam kanske konsekvenserna är hanterbara, men om det är en hel familj? Barn som inte dyker upp i skola och föräldrar som inte kommer till jobbet. Ja, det går alltid att hävda att man varit sjuk eller något liknande. Trots allt gick det kanske inte att ringa eller maila. Men det kan också få både sociala och psykologiska följder för framförallt barn. Har man en partner kanske ni gör helt olika bedömningar av läget, vilket kan leda till onödiga förslitningar i ett förhållande. Det är alltså viktigt att fundera på över vilka grunder man kommer basera sin evakuering på, men också på tillvägagångssättet. En panikartad evakuering följt av en vansinnesfärd i bil är direkt kontraproduktivt.

Till sist vill jag citera den gode pastorn Joe Fox: ”If you need to bug out, you are living at the wrong place”. Det tog mig rätt lång tid att acceptera detta, men han har faktiskt helt rätt.

Veckorna som gått (99) #prepperSE

Äntligen är jul och nyår avklarade. I samband med detta tog jag långledigt från jobbet och från alla andra åtaganden. Denna ledighet var ytterst välbehövlig. Nu känner jag mig både utvilad och mer harmonisk. Så varför inte sammanfatta vad som hänt de gångna veckorna?

Efter att jag tog hem ett relativt stort matlager från BOL Norr för att rotera ut har jag så sakteligen börjat återbygga det hål som blev. Nu fokuserar jag mer på mat som jag vet jag tycker om och gärna roterar ut. Detta är så klart inget nytt, men eftersom många konserver har fem års hållbarhet (som minst) så lever jag fortfarande med konserver som köptes in när bloggen var nystartad, för att ge lite perspektiv.

På möbelfronten har den sista fåtöljen hämtats samt ett soffbord som skänktes bort. Detta gör att allt som är kvar i möbelväg är en bäddsoffa upp till BOL Norr, sedan är jag helt nöjd. Tar jag ett kliv tillbaka och tittar på stugan i skogen inser jag, med lite stolthet ska medges, att jag faktiskt har ett till komplett hem ståendes. Att ha åstadkommit detta med till stor del sådant som folk skänkt bort är fascinerande, men också helt i linje med vad jag satt upp som mål. Återbruk är fantastiskt.

Annat smått och gott som kan vara värt att ta upp är att jag fick en full förbandsväska av en god vän. Men jag har inte bara fått saker, jag har också givit. Min syster och hennes familj fick några powerbanks och vattendunkar efter det att mitt oförberedda syskon ringt mig i panik under ett strömavbrott. Om hon har fyllt dunkarna med vatten förtäljer dock inte historien. Men hon uppskattade omtanken och förstod piken.

Nästa gång det kommer en ”Veckorna som gått” firar vi det 100:e inlägget i serien. Då ska jag se om jag inte kan hitta på något spännande.

Flytt av bloggen

Efter lite pyssel och helgdagar är nu bloggen flyttad. Förhoppningsvis kommer ni inte märka av så mycket förändringar. Allt ska ha följt med, men upptäcker ni något som saknas så hojta gärna till så får jag åtgärda det. Förhoppningsvis betyder detta i en förlängning att jag kan utveckla bloggen lite friare än tidigare. Till en början kommer jag dock att säkerställa att all teknik bakom fungerar optimalt.

Ett stort tack till T2IT som nu mer hostar bloggen! Er hjälp vid flytten har varit exemplarisk.

2018 – Don’t look back #prepperSE

Don’t look back, a new day is breakin
It’s been too long since I felt this way
I don’t mind where I get taken
The road is callin, today is the day
Don’t look back, Boston

Transportsträcka. Det är precis vad 2018 känts som, en lång tråkig transportsträcka. Visst har massor hänt, både positivt och negativt. Sammantaget har nog ändå det positiva en liten överhand. Jag misstänker att detta kan te sig märkligt för den som följt bloggen under året, men jag skriver ju inte om precis allt som händer i mitt liv här.

2018 har varit ett år av att få saker ur världen. Många surdegar som hängt över mig har jag tagit tag i och fått ett avslut på. Samtidigt har detta fått som följd att jag på sätt och vis kunnat jobba lite mer långsiktigt med förberedelserna inför flytten upp till BOL Norr. Här handlar det både om praktiska ting som om teori.

Det kanske mest överordnat positiva som hänt i år är ändå att det äntligen verkar som min medicinering har hittat rätt och att min Ulcerös Kolit nu verkar hållas i schack. Förvisso har det ”bara” gått 12 veckor, men det är tre gånger så länge som det vanligtvis håller i sig. Om detta får fortsätta har tarmarna en mycket god chans att läka ut, vilket på sikt gör att jag kommer vara oändligt bättre rustad för ett SHTF där medicin inte finns att tillgå.

Flytten ner till Mälardalen har inte heller varit odelat negativ. Jag trivs väldigt bra på mitt nya arbete och chansen att få återuppta gamla kontakter har varit mycket givande. Jag vet att ni läser, så ett extra stort tack till er. Vidare har också närheten till släkten bidragit till att jag kunnat ägna mer tid åt mina kära, vilket känns mycket bra.
Nu tänker jag inte bli långrandig utan önskar alla läsare ett Gott Nytt År och God Fortsättning!

Pris per kalori #prepperSE

Egentligen skulle jag skriva en liten sammanfattning över året som gått men råkade istället fastna i min inventeringsförteckning över mitt matförråd. En tanke slog mig att det kanske skulle vara intressant att se vad priset per 100 kcal vara är. Trots allt är det många faktorer att väga samman när man bygger sitt matförråd; vad man faktiskt äter, hållbarhet, kostnad, utrymme, näringsvärden och så vidare. Om jag ändå hade ett uppskattat pris per förpackning var det en lätt sak att räkna ut priset per 100 kcal vara.

Listan nedan är baserad på saker jag råkar ha i mitt förråd och som jag har data på. Givetvis kan priset variera kraftigt beroende på en rad olika faktorer så som storlek på förpackning, märke och om det råkar vara extrapris. Jag har i min inventeringsförteckning enbart gått på ”normalstora” förpackningar och ordinarie priser taget från olika matvaruaffärer (Lidl, ICA, Coop och Hemköp). Alltså är detta inte på något sätt en guide för den som vill leta reda på det allra billigaste av något. Listan innehåller också några dubbletter. Anledning är lite dålig dokumentation från min sida på vissa varor med olika tillverkare. Jag låter dom vara kvar eftersom jag är för lat för att tvätta listan.

Så vad kan man då dra för lärdomar av nedan lista? Det beror nog rätt mycket på vad man är ute efter att uppnå. Även om rapsolja är det billigaste per kalori så tvivlar jag på att någon vid sina sinnens fulla bruk tänker överleva på enbart rapsolja. Det samma gäller strösocker som är det näst billigaste. Havregryn, pasta och ris är däremot intressanta eftersom de räknas till de mer klassiska stapelvarorna. Något som förvånade mig lite var att torkade röda linser var så pass billigt per kalori.

Dyrast är kanske föga förvånande konserverad frukt samt konserverade soppor och grytor. Problemet med dessa är att de innehåller relativt lite kalorier per mängd vara. Givetvis blir det rätt tradigt att bara äta kokt ris, så det vill nog till lite att dryga ut och variera med.

Det går att bolla detta fram och tillbaka lite hur man vill, men jag hoppas detta kommer någon till nytta.

Vara Pris per 100 kcal
Rapsolja 0,22 kr
Strösocker 0,25 kr
Havregryn 0,27 kr
Pasta 0,28 kr
Ris 0,29 kr
Röda linser (torkade) 0,29 kr
Pulvermos – ICA 0,84 kr
Kokosfett 0,85 kr
Pulvermos – Harvest Basket 1,14 kr
Halva 1,16 kr
Ketchup 1,31 kr
Blockchocklad 1,36 kr
Druvsocker (Dextrosol) 1,37 kr
Jordnötssmör 1,45 kr
Mjölkpulver Nestlé 1,99 kr
Jordnötssmör eko 2,03 kr
Vitabönor 2,05 kr
Pannbiff I sås 2,14 kr
Ravioli 2,34 kr
Potatismos (pulver) 2,86 kr
Dulano korv 3,14 kr
Oliver 3,29 kr
Soya 3,33 kr
Ravioli 3,35 kr
Kidneybönor I chilisås 3,42 kr
Tomatpuré 3,52 kr
Köttbullar Coquette 3,71 kr
Bullens pilsenerkorv 4,39 kr
Tonfisk 4,41 kr
Köttbullar 4,46 kr
Fläskgryta 4,46 kr
Bondbönor – Sevan 4,51 kr
ICA Kalasgod korv 4,53 kr
Tomatsoppa Heinz 4,63 kr
Jakabog 4,76 kr
Tonfisk i olja
5,36 kr
Kidneybönor 5,50 kr
Picnicbog 5,84 kr
Hönspastej 5,88 kr
Chili con carne 6,25 kr
Konserverad potatis 6,26 kr
Fiskbullar/laxbullar 6,29 kr
Picnicbog 6,30 kr
Mjukost Bacon 6,36 kr
Ananans 6,54 kr
Gulaschsoppa – Felix 6,56 kr
Ärtsoppa, Soldatens 6,58 kr
Gulaschsoppa 6,70 kr
Chili con carne d’aucy 6,72 kr
Ananans 6,89 kr
Makrill 7,45 kr
Gulaschsoppa – nöt 7,48 kr
Burkskinka 7,88 kr
Blandad sallad (pickeled) 8,66 kr
Surkål 12,35 kr
Köttsoppa 12,99 kr
Gulaschsoppa – fläsk 13,00 kr
Aprikoshalvor 14,95 kr
Persikohalvor 15,78 kr
Kikärtor (konserv)
57,69 kr

Den realistiska planen – budget #prepperSE

Sist jag gjorde detta blev det ett himla liv. Då hävdade jag att jag skulle klara mig att leva på 18900 kr per år, vilket verkade vara något otänkbart för de allra flesta. I efterhand kanske det var lite dumt att kasta ur sig något sådant utan att förklara alla stegen mellan det tänkta målet och nuläget. Så därför låtsas vi inte om det inlägget utan börjar från början. För jag gissar att ingen kommer höja på ögonbrynen när jag säger att en framtida årskostnad kommer att ligga på 78500 kronor? Faktum är att det är inte särskilt långt från vad min årskostnad var innan jag tvingades flytta söder ut i somras.

Budgeten ser ut som följer:

Utgifter Kostnad per år
Fastighetsskatt 1200
Bilförsäkring 4000
Internet 6000
Jaktkort 300
Vägavgift 300
Försäkring hus 1500
Sophämtning 1600
El 6000
Drivmedel 12000
Mat 30000
Bilskatt 3600
Underhåll bil 12000
Summa per år
78500
Per per månad 6542

Anledningen till att jag så öppet redovisar detta är för att i framtiden sedan kunna påvisa hur detta kan dras ner. Som synes finns ingen kostnad för hyra eller amorteringar och det är för att jag inte kommer ha några sådana. Huset och marken är redan betald. Fastighetsskatten är dock något jag inte kommer komma undan.

I detta scenario kommer jag att ha ett vanligt heltidsarbete och kommer behöva min bil med allt vad det innebär. För er som följt bloggen ett tag är detta alltså en del av min gradvisa övergång som jag skrivit om tidigare. Förhoppningen är att kunna flytta upp till BOL Norr och jobba ett par år för att kunna göra de nödvändiga inköp som krävs för att ta det hela i en mer självförsörjande inriktning. Om min initiala kalkyl håller och att jag kan vara disciplinerad nog med sparandet kan detta åstadkommas på ett år. Realistiskt är nog två eller tre år eftersom det garanterat lär tillkomma kostnader som jag inte kan förutse idag. Fast väl på plats spelar det inte så stor roll. Målet är inte att bli självförsörjande från dag ett utan att sakta och metodiskt jobba mig mot det målet.

Det samma kan också sägas om den ekonomiska friheten. Över tid kommer jag att kunna välja att eventuellt gå ner i tid, om det är möjligt hos en framtida arbetsgivare, eller rent av byta spår och bli egenföretagare (igen). Här börjar jag nå gränsen för hur långt jag rimligtvis kan spekulera in i framtiden. Dessa frågor får funderas kring vad det lider.

För att återgå till min lilla budget ovan. Som ni ser har jag tagit med matkostnader för inköp av mat. Eftersom jag inte planerar att äta upp mitt förråd av mat, som även i framtiden ska fungera som buffert, får jag vara beroende av matvarubutikerna ett tag till. Men detta är en post som garanterat kommer minska i takt med att jag får igång odlingar och djurhållning, även om en del av den ”vinsten” kommer att flyttas över till kostnader för foder, hö, halm och annat som hör djurhållning till. Utgiftsposter kommer att ändras, flyttas, tillkomma och försvinna. Det är jag helt medveten om.

Vidare kan jag också konstatera att jag räknar med att initialt fortsatt kommer vara inkopplad på det fasta elnätet. Även om elförbrukningen är väldigt låg så kan jag inte komma undan de fasta avgifterna. Problemet är att om jag idag säger upp elabonnemanget kommer en ny inkopplingsavgift vara skyhög, om jag av någon anledning skulle behöva återansluta mig. Jag har också räknat på ett mycket dyrare internetabonnemang än jag kanske egentligen behöver (ett utan begränsad datamängd). I och med att jag inte vet vad jag kan få för jobb, men gissar på att det kommer fortsätta vara inom IT, så kan det vara nödvändigt.

Det finns två saker som inte är med på listan som det alltid dyker upp frågor om; vatten och avlopp. På marken har jag en egen brunn med tjänligt vatten. Vad gäller avlopp finns inget krav på anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Jag kommer att investera i godkänd lösning för avlopp baserat på vilka krav som kommer ställas från kommunen. Att jag inte tar upp den i budgeten är helt enkelt att detta är en infrastrukturkostnad som inte kommer vara återkommande.

Ovan har jag alltså ett ekonomiskt utgångsläge. Ett realistiskt och väl tilltaget sådant. Det blir väldigt lätt att se vad det är som driver de framtida kostnaderna, vilket är bilen. I en framtid kan jag förhoppningsvis slippa detta, men exakt hur det ska gå till får jag lämna för nu. Om någon undrar över mobiltelefon så kommer jag använda mig av kontantkort. Jag ringer och SMS:ar väldigt lite, dessutom använder jag inte mobiltelefonen för att surfa på, så jag gissar på att det kanske går åt ett par hundra per år.

Göta Petter! #prepperSE

Stopp!

Tack snälla, jag är helt överväldigad. På under tre timmar har jag fått så mycket donationer till bloggen att jag inte bara klarar nästa år, utan även året där på och lite till. Jag är inte så lite rörd, ödmjuk och tacksam. Alla ni som bidragit… Jag vet inte riktigt vad jag ska skriva. Ord känns otillräckliga. Vet att ni har min eviga tacksamhet.

Tanken var ju aldrig att be om donationer nu. Allt jag gjorde var att rada upp de alternativ jag hade att välja på, utan att tagit ett beslut. Nu har ni kära läsare gjort valet åt mig. Hur kan jag ens fundera på något annat än att fortsätta när jag fått ett sådant massivt stöd?

Åter igen, tack så otroligt mycket! Om ni någon gång hör någon säga att preppers är egoister, hänvisa dom hit till detta inlägg. Ni är helt enkelt underbara, vilka ni än är där ute.

Why do you cry? What did I say?
But it’s just rain I smile
Brushing my tears away

Bloggens framtid #prepperSE

Jag har i det längsta dragit på detta inlägg eftersom jag inte vet hur jag ska formulera mig. Risken är att det kommer framstå som antingen ett hot eller tiggande. Så vi får se hur det blir.
För att vara krass – jag har inte råd att betala för bloggen och domänen urvaken.com. Orsakerna är många, men det har jag redan skrivit om tidigare. Kruxet är att jag hade hoppats på att annonsintäkterna skulle kunna täcka kostnaden så det blev ett nollsummespel.

blev det inte. I början av året såg det ljust ut med gott om besökare på bloggen och det tickade in några kronor hit och dit. Men sedan sommaren har antalet besökare minskat. Antagligen beror det lite på mig själv då jag inte skrivit lika mycket som jag brukar, men det har tagit mycket energi att flytta och åter igen börja på ett nytt jobb.

Så nu står jag här med tre alternativ.

Lägga ner bloggen
Detta är det minst attraktiva alternativet. Trots allt tycker jag det fortfarande är roligt att skriva och det ger mig möjlighet att få inspel som är otroligt värdefulla. Dessutom vet jag att bloggen är uppskattad baserat på feedback jag får.
Något som skulle kunna uppfattas som en fördel för min egen del med detta alternativ skulle vara att jag skulle kunna återta min opsäk på sikt, för att i tysthet kunna flytta upp till BOL Norr och bara sjunka in bland skuggorna.

Gratis är gott?
Alternativ två är att köra vidare på den gratistjänst som WordPress erbjuder. Det innebär många begränsningar och att min domän försvinner, kvar blir den gamla urvaken.wordpress.com. Detta kanske fungerar ett tag, men om något är ”gratis” är det du som är produkten. Villkor kan ändras, förutsättningar försämras och som en icke betalande ”kund” sitter man rätt löst.

Be om hjälp
Det sista alternativet är att be er läsare om ekonomisk hjälp i form av donationer. Trots allt rör det sig inte om några större summor för att täcka bloggens kostnader. Idag fick jag information att WordPress höjer priset för den premiumtjänst jag har från $99 (890 SEK) till $125 (1124 SEK). Skulle varje läsare en normaldag skänka 5 kronor skulle den kostnaden vara täckt med råge. Men saken är den att jag inte vill vara beroende av något eller någon. Det ligger ju djupt rotat i ett prepper-hjärta att klara sig själv.
Så vad ska jag göra? Just nu tänker jag inte göra något alls annat än att gå och värma på lite ärtsoppa som ska roteras ut. Bloggens premiumabonnemang går ut den 30 januari 2019. Detta ger mig lite tid att fundera på vad jag ska göra.

%d bloggare gillar detta: