Rädsla #prepperSE

"Rädslan överträffar alltid faran" - Latinskt ordspråk En observation baserad på många kontakter med nya preppers är hur många är rädda. Själv var jag likadan i början. Jag var rädd att skiten skulle träffa fläkten innan jag var färdig med mina förberedelser. Jag var rädd för vad det skulle innebära med en riktigt allvarlig kris,... Continue Reading →

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

%d bloggare gillar detta: