Frustration och uppgivenhet

Jag ger upp. Total kapitulation. Väggen som jag stångar mig blodig mot får vara ifred. Istället vänder jag vänder jag den ryggen och går i motsatt riktning. Någonstans djup inne tror jag fortfarande att är vår plikt och förbannade skyldighet som medborgare att engagera oss i samhällsdebatten. Men i ett så hårt polariserat landskap, där... Continue Reading →

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

%d bloggare gillar detta: