SHTF – ett försök att fylla begreppet #prepperSE

Definitioner. Detta tradiga att behöva fylla ord med betydelse. För en prepper är akronymen SHTF (Shit Hits The Fan) väldigt tydlig. Det är när allt går åt helvete på ren svenska. Det finns dock problem att använda ett så vidd och brett uttryck för att förklara en situation. Dels så är uttrycket dåligt, om ens... Continue Reading →

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

%d bloggare gillar detta: